Skip to content

Rakkaudesta lajitoveriin

Juuso Tuulinen – Vihreät

Ehdolla Itä-Uudenmaan aluevaaleissa

Olen Juuso, kuntavaikuttaja Sipoon Söderkullasta. Taustaltani olen nuorisotyön asiantuntija ja nuorisotutkija. Olen tehnyt pitkään töitä työvoimapolitiikan parissa työmarkkinoiden kohtaannon edistämiseksi. Erityisiä intohimojani ovat nuorten yhteiskunnallisen aseman ja työllisyyden edistäminen. Lisää taustastani voit lukea Minusta-osiossa.

Haluan rakentaa Sinun kanssasi hyvinvointialueelle meille jokaiselle paremmat sosiaali- ja terveyspalvelut. Alla voit lukea minulle tärkeistä tavoitteista. Lisää tavoitteita voit lukea Aluevaalit 2022 -sivulla.

 

Osallisuus ja hyvinvointi

Tahdon Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen olevan osallisuuden edelläkävijä. Hyvinvointi kukoistaa vain, jos panostamme nuorten demokratiakasvatukseen ja teemme osallisuustyötä ihmisille luontevilla tavoilla ja kanavilla. Haluan edistää nuorten ja palveluiden käyttäjien mielipiteitä ja näkemyksiä kaikessa valmistelussa ja antaa palveluiden käyttäjille päätösvaltaa. Näin pystymme mahdollistamaan hyvät ja oikea-aikaiset palvelut kaikille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllisyyspalveluiden välinen yhteistyö

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja työllisyyspalveluiden välinen yhteistyö on avainasemassa esimerkiksi osatyökykyisten siirtymisessä työelämään. Työllisyysasteen nostaminen on julkisen talouden kantokyvyn elinehto. Pystymme luomaan uusia työpaikkoja yhteistyöhön avulla, kun jokaisen omat kyvyt ja voimavarat tulevat huomioiduksi. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen on oltava aktiivisesti mukana uutta pohjoismaista työvoimapalvelumallia valmisteltaessa.

Mielenterveyspalvelujen vahvistaminen

Mielenterveyden tukipalveluja on vahvistettava. Palvelut on oltava kunnossa ihmisen koko elämänkaaren ajan siten, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus hoitoon pääsyyn kohtuullisessa 7 vuorokauden ajassa.

Ehkäistään ilmastonmuutosta ja suojellaan ainutlaatuista luontoa

Itä-Uudenmaan ainutlaatuista, merellistä ja monimuotoista luontoa on suojeltava. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa.